รับทำบัญชีและปิดบัญชี รายเดือน/รายปี อัพเดทงบการเงิน
จัดทำแบบคำนวณและยื่นภาษีอากรทุกประเภท

รับทำบัญชีรายเดือนและรายปีโดยทีมงานมืออาชีพ
ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด

บริการจัดทำบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี ปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน ปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งานที่ปรึกษาบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา งานตรวจสอบบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

ติดต่องานบัญชีโทร. 065-096-1935

@ptngroup
www.ptngroup.co.th

 

เราให้การบริการที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักกฏหมายของงานด้านบัญชี

บริการทางด้านการจัดทำบัญชี

ทีมงาน ptngroup ของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านปิดงบการเงิน บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยทีมผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ร่วมงานกับ บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย เรายินดีบริการวิเคราะห์งบการเงินให้ท่านและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในการดูแลบัญชีของท่าน
ด้านจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

เรามีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีงบการเงินและเรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์

ด้านการวางระบบบัญชี

บริษัทเรามีระบบการควบคุมภายในจนสามารถทำให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การที่กิจการสามารถเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมากมาย

ด้านวางแผนภาษีอากร

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

ทีมงานของเรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนภาษี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการวางแผนภาษีให้กับบุคคลมีเสียงในประเทศไทย

"เรามีประสบการณ์ให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและตรวจสอบบัญชี ทำให้เรามั่นใจว่าเราบริการด้วยคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ซื่อสัตย์และรวดเร็ว เราให้ท่านมากกว่าคำว่าที่ปรึกษา"

PTN GROUP ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด

1 Soi Prachauthit 85 Thungkru, Bangkok 10140 Thailand


Line@ : @ptngroup   Facebook : PTN Group Accounting Office
Tel : 065-096-1935