รับทำบัญชีและปิดบัญชี รายเดือน/รายปี อัพเดทงบการเงิน
จัดทำแบบคำนวณและยื่นภาษีอากรทุกประเภท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
PTN GROUP ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.

บริการจัดทำบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน
(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
ปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน ปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งานที่ปรึกษาบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา
งานตรวจสอบบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

ติดต่องานบัญชีโทร. 065-096-1935
www.ptngroup.co.th

 

รับทำบัญชีรายเดือนและรายปีโดยทีมงานมืออาชีพ
ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

"เรามีประสบการณ์ให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและตรวจสอบบัญชี ทำให้เรามั่นใจว่าเราบริการด้วยคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ซื่อสัตย์และรวดเร็ว เราให้ท่านมากกว่าคำว่าที่ปรึกษา"

PTN GROUP ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด

1 Soi Prachauthit 85 Thungkru, Bangkok 10140 Thailand


Line@ : @ptngroup   Facebook : PTN Group Accounting Office
Tel : 065-096-1935